ข่าวสารจากพรศิลป์


ความเป็นมา

พรศิลป์ ด้วยประสบการณ์การทำงานและความชำนาญมาเป็นเวลานาน เราจึง เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าด้านการขึ้นรูปโลหะทุกชนิดประเภทเครื่องหมายประดับยศหรือเครื่องหมายข้าราชการของทุกหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่สำคัญ จากการทำงานที่ผ่านมาเราตระหนักอยู่เสมอว่าสินค้าทุกชิ้นนั้นมีความสำคัญกับผู้ใช้ทุกท่าน สามารถบ่งบอกถึง อาชีพ หน้าที่ ตำแหน่งงาน เกียรติยศ ความสง่างาม และความภาคภูมิใจของผู้ใช้นั้น เราจึงมีความเอาใจใส่ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานให้ผลิตออกมามีคุณภาพดี สวยงาม ทุกชิ้นงาน ในราคาที่สมเหตุสมผลให้กับผู้ซื้อไปใช้หรือผู้ที่นำไปจำหน่ายต่อเสมอมา

 

นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตสินค้าเพิ่มเติมได้อีกหลายรูปแบตามที่ลูกค้าต้องการได้แก่

  • ผลิตสินค้าโลหะที่เป็นงานสั่งทำ เช่น โลโก้พวงกุญแจ
  • ผลิตหมวกรูปแบบต่างๆ เช่น หมวกตำรวจ หมวกยาม หมวกหทาร หมวกสำหรับชุดขาด หมวกแก๊ป
  • ผลิตบั้ง บ่าอินทรอินธนู ของหน่วยงานต่างๆ
  • ผลิตวัตถุมงคลให้กับวัด เช่น เหรียญพระ กำไร แผ่นทอง

ด้วยการทำงานที่จริงใจตรงไปตรงมา มอบความไว้ใจ เลือกให้เรา “พรศิลป์” ทำงานให้คุณ