ปีกพาราเซล ทอ.ไม่เคลือบ

ปีกพาราเซล ทอ.ไม่เคลือบ

    ใช้สำหรับประดับยศ ทำด้วยวัตถุดิบอลูมิเนียมชุบเงินเงา ลงสีธงชาติตรงกลางของปีกและลงสีเหลืองตรงข้างล่างและด้านบนของธงชาติสีที่ใช้เป็นสียาเย็น ด้านหลังติดตะปูกิ๊ป 3 จุด รองด้วยผ้าสักหลาดสีกรม ตัดเข้ารูป

    • กว้าง 7.9 เซนติเมตร
    • ยาว 4 เซนติเมตร

    ฿0.00 tax incl.

    ใช้สำหรับประดับยศ ทำด้วยวัตถุดิบอลูมิเนียมชุบเงินเงา ลงสีธงชาติตรงกลางของปีกและลงสีเหลืองตรงข้างล่างและด้านบนของธงชาติสีที่ใช้เป็นสียาเย็น ด้านหลังติดตะปูกิ๊ป 3 จุด รองด้วยผ้าสักหลาดสีกรม ตัดเข้ารูป


สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ