กระดุมหมวกตร.ชุบโครเมี่ยม เม็ดใหญ่,กลาง,เล็ก

กระดุมหมวกตร.ชุบโครเมี่ยม เม็ดใหญ่,กลาง,เล็ก

  ใช้สำหรับติดเสื้อตำรวจ ทำด้วยวัตถุดิบทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม ด้านหลังกระดุมติดขากระดุมเสื้อ

  • เม็ดเล็ก: กว้าง 1.8 เซนติเมตร ยาว 1.8 เซนติเมตร
  • เม็ดกลาง: กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร
  • เม็ดใหญ่: กว้าง 2.2 เซนติเมตร ยาว 2.2 เซนติเมตร

  ฿0.00 tax incl.

  ใช้สำหรับติดเสื้อตำรวจ ทำด้วยวัตถุดิบทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม ด้านหลังกระดุมติดขากระดุมเสื้อ

  • เม็ดเล็ก: กว้าง 1.8 เซนติเมตร ยาว 1.8 เซนติเมตร
  • เม็ดกลาง: กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร
  • เม็ดใหญ่: กว้าง 2.2 เซนติเมตร ยาว 2.2 เซนติเมตร

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ